۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

گزارش چهل ویکمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد

گزارش چهل ویکمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد

چهل ویکمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد درتاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ با حضورامضا کنندگان ذیل از اعضا هیأت مدیره تشکیل وتصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱-نامه اتحادیه کانونهای وکلای کشوردرخصوص اعلام رئوس برنامه های شورای اجرایی مطرح ومقررگردید درمورد بررسی وضعیت وکلای بازداشت شده و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری […]