۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری دو کرج خبر داد: صدور احکام جاعلان بساط فروشِ کارت‌های بانکی

رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری دو کرج خبر داد: صدور احکام جاعلان بساط فروشِ کارت‌های بانکی

صادق حسنوند گفت: احکام محکومیت جاعلان کارت های بانکی که در استان های تهران، مازندران و البرز پس از دایر کردن بساط میوه فروشی اقدام به کپی کردن کارت بانکی خریداران و سپس انجام خرید با آن می کردند صادر شد. صادق حسنوند رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری دو کرج با اشاره به صدور احکام افرادی که با ایجاد بساط […]