۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پیشنهادی برای رسیدگی به اتهام علیه پزشکیان

پیشنهادی برای رسیدگی به اتهام علیه پزشکیان

«احمد زیدآبادی»، روزنامه‌نگار، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «پیشنهادی برای رسیدگی به اتهام علیه پزشکیان» نوشت: در همۀ کشورهای دنیا سطحی از فساد وجود دارد و در تمام جوامع نیز گروه‌های رقیب، یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند. میزان فساد و اتهام فساد در ایران اما قابل مقایسه با هیچکدام از جوامع سالم دنیا نیست؛ […]